1.2. Industrijska simbioza značaj za male biznise

Članice industrijske simbioze MISS i socijalne franšize BIO IDEA iz Medveđe su pravi inspirativni lideri u smanjenju otpada i očuvanju životne sredine. Njihov impresivan uspeh u smanjenju bio-otpada od paprike za čak 85% ne samo da ima pozitivan uticaj na okolinu, već i na njihovo uspešno poslovanje. Ovaj podvig omogućava im da ponude svoje proizvode po cenama koje su za čak 30% povoljnije od konkurencije, čineći ih konkurentnijim na tržištu i motivišući druge da prate njihov primer u ostvarivanju održivog poslovanja.

Industrijska simbioza predstavlja ključnu strategiju za male biznise i socijalne preduzetnike kako bi prepoznali nove poslovne prilike i stvorili vrednost kroz saradnju sa drugim preduzećima, čak i onima sa kojima tradicionalno nisu imali veze. Ovaj koncept ima poseban značaj za male biznise i socijalne preduzetnike iz nekoliko važnih razloga:

→ Iskorišćenje neiskorišćenih resursa

Prvo, IS omogućava malim biznisima da iskoriste resurse koji bi inače bili otpad ili nisu potpuno iskorišćeni. Kroz deljenje resursa kao što su energija, voda, otpadni materijali ili prostor, mali biznisi mogu smanjiti svoje troškove i povećati efikasnost poslovanja. Na primer, mala kompanija koja proizvodi organske prehrambene proizvode može deliti svoj radni prostor i svoje otpadne materijale sa drugom kompanijom koja proizvodi prirodnu kozmetiku, stvarajući tako novu vrednost iz onoga što bi inače bio otpad.

→ Razmena znanja i veština

Drugo, IS pruža mogućnost za razmenu znanja i veština među malim biznisima. Kroz saradnju sa drugim organizacijama, mali biznisi mogu naučiti nove tehnike, pristupe i poslovne modele. Na primer, socijalna preduzetnica koja se bavi preradom voća i povrća može naučiti o inovativnim metodama primene ostataka voća i povrća u prirodnoj kozmetici i sapunima .
Povećanje vidljivosti i dostupnosti
Treće, IS može povećati vidljivost i dostupnost proizvoda i usluga malih biznisa. Kroz saradnju sa drugim kompanijama u IS mreži, mali biznisi mogu dobiti pristup novim tržištima i klijentima. Na primer, mala socijalna radionica koja proizvodi ekološke proizvode može doći do novih potrošača putem partnerstva sa drugim organizacijama u Mreži socijalne franšize BIO IDEA ili MISS-a koje imaju veću distribucijsku mrežu.

→ Doprinos održivosti

Četvrto, IS promoviše održivost i doprinosi zaštiti životne sredine. Iako mali biznisi i socijalni preduzetnici često imaju manji ekološki otisak u poređenju sa većim kompanijama, ukupan ekološki otisak ovih malih subjekata, zbog njihovog velikog broja, može biti jednako značajan kao i kod velikih kompanija. Zbog toga, njihov doprinos održivosti može biti značajan kroz deljenje resursa i smanjenje otpada. IS omogućava ovim subjektima da budu deo šireg ekosistema održivog poslovanja.

→ Inovativni modeli poslovanja

Konačno, IS kroz edukacije, mentorstva i facilitaciju upoznaje male biznise i socijalne preduzetnike sa mogućnošću da razviju inovativne modele poslovanja, smanje troškove, povećaju vidljivost i doprinesu održivosti. Kroz saradnju sa drugim preduzetnicima, oni mogu stvoriti nove vrednosti iz resursa koji bi inače bili neiskorišćeni ili bačeni, doprinoseći tako tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji i boljoj budućnosti za sve.

U nastavku, želimo vam pružiti konkretnu ilustraciju kako socijalne preduzetnice i mali biznisi ostvaruju koristi od IS i utiču na pozitivan način na svoje poslovanje, zajednicu i životnu sredinu. Razmotrićemo praktičan primer projekta MISS i Socijalne franšize BIO IDEA, prolazeći kroz svaki ključni aspekt uticaja strategije IS, kako bismo bolje razumeli kako industrijska simbioza donosi korist ovim entitetima.

1. Iskorišćenje neiskorišćenih resursa: MISS i Socijalna franšiza BIO IDEA, kao i PR Zavičaj u tegli iz Medveđe zajedno smanjuju bio-otpad od paprike za čak 85%. Ovaj otpad je postao vredan resurs umesto da bude smeće. Na primer, ostaci od paprike koji bi inače bili odbačeni sada se koriste za proizvodnju inovativnih simbiotskih proizvoda kao što su biomaske i sapuni. To povećava prihod i efikasnost poslovanja za socijalne preduzetnice i male biznise u projektu MISS.

2. Razmena znanja i veština: Kroz MISS i Socijalnu franšizu BIO IDEA, socijalne preduzetnice i mali biznisi dele znanje i veštine. Na primer, socijalna preduzetnica koja se bavi preradom voća i povrća može naučiti o inovativnim metodama primene ostataka voća i povrća u prirodnoj kozmetici i sapunima. Kroz edukacije, koje se sprovode unutar mreže Socijalne franšize BIO IDEA, razmenjuju se iskustva u tehnološkim postupcima. Ova razmena obogaćuje njihove poslovne veštine, preduzetnice dobijaju mogućnost divesifikacije svoje proizvodnje, u ovom slučaju proizvodnje ajvara sa proizvodnjom prirodne kozmetike.

3. Povećanje vidljivosti i dostupnosti: Saradnja u okviru MISS i Socijalne franšize BIO IDEA pomaže socijalnim preduzetnicama i malim biznisima da dobiju bolju vidljivost i dostupnost. Na primer, proizvodi ovih entiteta mogu stići do novih tržišta i klijenata putem partnerstava i distribucije unutar mreže.

4. Doprinose održivosti: MISS i Socijalna franšiza BIO IDEA zajedno doprinose održivosti. Deljenje resursa i smanjenje otpada pomaže u očuvanju prirodne sredine. Ovi entiteti imaju manji ekološki otisak, a njihov doprinos održivosti je vidljiv kroz konkretne akcije, kao što je izrada domaćeg sapuna od upotrebljenog jestivog ulja, što možete pogledati na

5. Inovativni modeli poslovanja: Ova saradnja omogućava socijalnim preduzetnicama i malim biznisima da razvijaju inovativne modele poslovanja koji imaju mogućnost skaliranja. Na primer, iz mreže socijalne franšize preduzetnice su prešle u mrežu solidarne industrijske simbioze te stvaraju nove vrednosti iz resursa koji bi inače bili neiskorišćeni. Proverenim tehnološkim postupcima, razvijenim kroz facilitaciju i mentorstva, omogućeno je da se izdvojene aktivne komponente iz paprike, upotrebe za sapune i biomaske za lice za problematičnu kožu adolescenata. To ih čini konkurennijim i doprinosi cirkularnoj ekonomiji.

Ovaj praktičan primer pokazuje kako MISS i Socijalna franšiza BIO IDEA donose konkretne koristi socijalnim preduzetnicama i malim biznisima kroz industrijsku simbiozu.

 

Zaključak
Industrijska simbioza značaj za male biznise

Primena strategije Industrijske Simbioze (IS) ima dubok i inspirišući značaj za male biznise i socijalne preduzetnice. IS stvara mogućnosti za održivost poslovanja kroz racionalno korišćenje resursa, smanjenje troškova i proširenje tržišta. Takođe, ova strategija podstiče umrežavanje između poslovnih subjekata i zajednica, pomažući u razmeni znanja i veština, a time i u unapređenju inovacija.
Najvažnije, IS otvara vrata za uključivanje u zelenu tranziciju, pružajući priliku da se prepoznaju i rešavaju ekološki izazovi. Kroz ovu tranziciju, mali biznisi i socijalne preduzetnice postaju pokretači pozitivnih promena, doprinoseći održivijoj budućnosti za svoje zajednice i planetu kao celinu.
Stoga, industrijska simbioza nije samo koncept, već ključni putokaz ka održivom uspehu i boljoj budućnosti za sve nas.

Kontrolna pitanja :

Kako preduzetnice koje proizvode ekološke proizvode mogu imati koristi od industrijske simbioze?2023-08-29T15:56:45+00:00

Male preduzetničke inicijative socijalnih preduzetnica mogu imati koristi od industrijske simbioze kroz deljenje resursa kao što su: sirovine, oprema za rad, tehnološka znanja i veštine ili energetska efikasnost, kao i kroz povećanu vidljivost putem partnerstava sa drugim preduzetnicama i organizacijama koje su u mreži.

Kako industrijska simbioza doprinosi ekološkoj održivosti?2023-08-29T15:56:15+00:00

Industrijska simbioza doprinosi ekološkoj održivosti smanjenjem upotrebe sirovina, povećanjem reciklaže vode, otpada i energije, sprečavanjem prekomerne eksploatacije prirodnih resursa i smanjenjem emisija gasova staklene bašte.

Kako industrijska simbioza doprinosi društvenim aspektima održivosti?2023-08-29T15:55:49+00:00

Industrijska simbioza doprinosi društvenim aspektima održivosti kroz stvaranje novih radnih prilika, očuvanje postojećih poslova, povezivanje i umrežavanje između malih i velikih biznisa, te podržavanje lokalne proizvodnje.

Koje su ekonomske koristi za male biznise putem industrijske simbioze?2023-08-29T15:55:19+00:00

Ekonomske koristi za male biznise uključuju stvaranje prihoda putem prodaje/razmene industrijskog otpada, uštedu na sirovinama, smanjenje troškova za odlaganje otpada i proširenje tržišta.

2023-11-30T10:48:19+00:00
Go to Top