1.2. Osnovni principi cirkularne ekonomije: Smanjenje, Ponovna upotreba, Recikliranje

Cirkularna ekonomija je putokaz ka održivom i efikasnom poslovanju. Osnovni principi cirkularne ekonomije, koje možemo nazvati „trostruki R“ su:

  • Smanjenje (Reduce)
  • Ponovna upotreba (Reuse)
  • Recikliranje (Recycle)

i predstavljaju ključne korake prema održivom poslovanju.

→ Smanjenje (Reduce): Manje je više!

Prvi korak u cirkularnoj ekonomiji je smanjenje. To znači da se trudimo koristiti manje resursa kako bismo smanjile otpad i troškove. Na primer, umesto da često kupujemo nove sirovine ili materijale za naš posao, možemo se potruditi da bolje iskoristimo ono što već imamo. Ovo uključuje pažljivo planiranje nabavke i potrošnje sirovina, posebno kada su rokovi upotrebe u pitanju. Takođe, možemo razmisliti o tome šta nam je zaista potrebno i pokušati ne trošimo previše. Male inovacije u procesima mogu značajno smanjiti potrošnju energije, vode, sirovina i smanjiti ekološki otisak našeg poslovanja.

→ Ponovna upotreba (Reuse): Ponovo koristimo resurse.

Drugi korak je ponovna upotreba. To znači da pokušavamo ponovo koristiti resurse umesto da ih bacamo. Na primer, ako imamo stari inventar ili opremu, možemo ih obnoviti i prilagoditi za nove svrhe umesto da kupujemo potpuno nove. Ovo pomaže da se resursi duže koriste, štedi novac i smanjuje otpad. Posebno je značajno umrežavanje radi ponovne upotrebe ostatka sirovina koji je nastao iz određenog tehnološkog postupka. Ti ostaci mogu postati korisna sirovina za drugog proizvođača, čime se smanjuje ukupni otpad i potreba za novim resursima.Sl.6.

→ Recikliranje (Recycle): Resursi postaju nešto novo.

Treći korak je recikliranje. To znači da neke resurse koje bismo inače bacile možemo pretvoriti u nešto novo. Na primer, ako imamo otpadne materijale, možemo ih reciklirati kako bismo stvorile nove proizvode ili sirovine. Ovaj princip pomaže da se smanji otpad i štedi resurse, jer se postojeći materijali koriste za proizvodnju novih proizvoda.
Kada razumemo i primenjujemo ove principe, ne samo da postajemo održive preduzetnice već i doprinosimo očuvanju okoline i resursa. Cirkularna ekonomija nam omogućava da bolje upravljamo resursima, smanjujemo troškove i činimo naše poslovanje održivim, čime ostavljamo pozitivan uticaj na društvo i planetu. Neka nam ovi principi budu vodič na putu ka uspešnom i održivom poslovanju.

Kontrolna pitanja :

Kako vam razumevanje i primena ovih principa mogu pomoći da unapredite svoje poslovanje i smanjite troškove?2023-08-31T17:01:18+00:00

Razumevanje i primena ovih principa pomoći će mi da smanjim troškove nabavke sirovina i materijala, smanjim otpad koji moram zbrinuti i učinim svoj posao održivim. To će mi omogućiti da budem konkurentnija na tržištu i privučem više kupaca koji cene održiv poslovni pristup.

Kako recikliranje (Recycle) može doprineti smanjenju otpada u vašem poslu? Možete li navesti neki proizvod ili materijal koji biste mogli reciklirati?2023-08-31T17:23:36+00:00

Recikliranje može doprineti smanjenju otpada tako što ćemo koristiti reciklirane materijale za proizvodnju novih proizvoda. Na primer, možemo koristiti reciklirani papir za pakovanje naših proizvoda umesto svežeg papira. Takođe, možemo reciklirati kartonske kutije koje više nisu upotrebljive. Iz teksta sam saznala da socijalna franšiza BIO IDEA sapuni koristi upotrebljeno jestivo ulje za proizvodnju sapuna.

Kako biste mogli ponovno koristiti resurse (princip ponovne upotrebe – Reuse) u svom poslu? Imate li neki konkretan primer?2023-08-31T16:59:55+00:00

Da, u mom poslu, mogu ponovno koristiti ambalažu za proizvode umesto da svaki put koristim novu. Na primer, kutije koje mi stignu sa sirovinama mogu se ponovo koristiti za pakovanje gotovih proizvoda. Ovo će smanjiti troškove i smanjiti otpad.

Šta znači princip smanjenja (Reduce) u cirkularnoj ekonomiji i kako ga možete primeniti u svom poslu?2023-08-31T16:59:22+00:00

Princip smanjenja znači da se trudimo koristiti manje resursa kako bismo smanjili otpad i troškove. U mom poslu, mogu primeniti ovaj princip tako što ću pažljivije planirati nabavku sirovina i materijala kako bih izbegla nepotrebno gomilanje zaliha. Takođe, mogu razmotriti upotrebu energije efikasnih uređaja kako bih smanjila potrošnju električne energije.

2023-11-30T10:53:47+00:00
Go to Top