Da, u mom poslu, mogu ponovno koristiti ambalažu za proizvode umesto da svaki put koristim novu. Na primer, kutije koje mi stignu sa sirovinama mogu se ponovo koristiti za pakovanje gotovih proizvoda. Ovo će smanjiti troškove i smanjiti otpad.