Cirkularna ekonomija doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte kroz smanjenje potrošnje resursa, minimizaciju otpada, smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva, promociju efikasnih poslovnih praksi i obrazovanje o njenim principima.