Cirkularna ekonomija smanjuje stvaranje deponija promovišući ponovnu upotrebu, reciklažu i razmenu resursa. Time se smanjuje potreba za odlaganjem otpada na deponije, čime se direktno smanjuje emisija gasova sa efektom staklene bašte, koji se obično javlja na deponijama.