Članice MISS-a aktivno doprinose smanjenju otpada kroz korišćenje ostataka od prerade voća i povrća u svojim proizvodima. Takođe, proizvode ekološki odgovorne proizvode koristeći prirodne i održive sirovine, što podržava očuvanje prirodne sredine.