Članice MISS-a proširuju svoje poslovne horizonte, pristupajući širim tržištima i povećavajući prihode. Takođe, formalizacija poslovanja doprinosi ekonomskoj emancipaciji.