a)Ekološke inovacije unapređuju postojeće proizvode, usluge i procese kako bi bili održiviji i manje štetni po okolinu. Ovo podržava cirkularnu ekonomiju jer omogućava efikasniju upotrebu resursa i smanjuje negativne uticaje na prirodu.

b)Na primer, kroz ekološke inovacije, proizvodi se mogu dizajnirati tako da traju duže, da budu lakše za popravku ili da se lakše recikliraju, čime se smanjuje otpad i resursi ostaju u ciklusu duže vreme.