Industrijska simbioza doprinosi društvenim aspektima održivosti kroz stvaranje novih radnih prilika, očuvanje postojećih poslova, povezivanje i umrežavanje između malih i velikih biznisa, te podržavanje lokalne proizvodnje.