Industrijska simbioza doprinosi ekološkim koristima smanjenjem upotrebe sirovina, reciklažom vode, otpada i energije, čime se smanjuje pritisak na prirodne resurse, smanjuje emisije zagađujućih materijala i doprinosi očuvanju prirodne sredine.