Industrijska simbioza doprinosi ekološkoj održivosti smanjenjem upotrebe sirovina, povećanjem reciklaže vode, otpada i energije, sprečavanjem prekomerne eksploatacije prirodnih resursa i smanjenjem emisija gasova staklene bašte.