Industrijska simbioza doprinosi ekonomskim koristima organizacija omogućavajući im da stvaraju dodatne prihode kroz prodaju ili razmenu industrijskog otpada, ostvaruju uštede na sirovinama i smanjuju troškove za odlaganje otpada.