ISS omogućava ranjivim grupama, kao što su žene sa sela i socijalne preduzetnice, da iskoriste svoje resurse, posebno resurse otpada, i stvore prilike za ekonomsku održivost i društveno osnaživanje.