ISS omogućava efikasnije korišćenje resursa putem razmene i ponovne upotrebe resursa između organizacija. Ovo smanjuje ukupnu potrošnju resursa i minimizira negativan uticaj na ekologiju. Kroz bolje korišćenje resursa, ISS podržava održiv ekonomski rast.