ISS doprinosi održivom poslovanju malih preduzetnica pružajući im pristup resursima, znanju i veštinama putem solidarnosti. Takođe, promoviše društvenu inkluziju omogućavajući ženama sa sela da se pridruže Socijalnoj franšizi BIO IDEA.