ISS promoviše cirkularnu ekonomiju tako što koristi otpadne resurse za proizvodnju novih proizvoda, čime se smanjuje otpad i podržava održiva upotreba resursa.