Mali preduzetnici doprinose cirkularnoj ekonomiji kroz svoje ekološke inovacije tako što razvijaju proizvode koji su trajni, lako se popravljaju ili recikliraju, koriste lokalne cirkularne mreže i razvijaju inovativne materijale.