Organizacije poput MISS-a i Socijalne franšize BIO IDEA pružaju edukaciju, mentorstvo i facilitaciju ženama sa sela. Kroz ove aktivnosti, žene stiču znanje i veštine potrebne za prepoznavanje vrednosti resursa otpada i razvoj novih proizvoda. Takođe, ove organizacije olakšavaju umrežavanje i saradnju između malih biznisa.