Primeri dobre prakse pokazuju kako se ovi koncepti mogu praktično primeniti, inspirišući buduće socijalne preduzetnike da razvijaju inovativne poslovne modele koji donose koristi društvu i prirodi.