Male preduzetničke inicijative socijalnih preduzetnica mogu imati koristi od industrijske simbioze kroz deljenje resursa kao što su: sirovine, oprema za rad, tehnološka znanja i veštine ili energetska efikasnost, kao i kroz povećanu vidljivost putem partnerstava sa drugim preduzetnicama i organizacijama koje su u mreži.