ISS model se može primeniti u sličnim inicijativama širom sveta kako bi se podržala održivost malih preduzetničkih inicijativa, inkluzija ranjivih grupa i zaštita životne sredine.