Minimizacija otpada u cirkularnoj ekonomiji podrazumeva dizajn proizvoda i procesa koji generišu manje otpada i promovišu recikliranje, obnovu i ponovnu upotrebu materijala. Ovo je suprotno linearnom modelu u kojem se proizvodi koriste jednokratno i zatim odbacuju.