Otpad se minimizira kroz industrijsku simbiozu tako što se otpad iz jedne organizacije koristi kao sirovina ili resurs u drugoj organizaciji umesto da se baca. Na primer, otpadni materijali iz proizvodnje jedne fabrike mogu se iskoristiti kao sirovina za proizvodnju proizvoda u drugoj fabrici. Npr.: Iz fabrike autopresvlaka kožni ostaci postaju sirovina za izradu ručnih torbica ili Mreža Industrijske Solidarne Simbioze u kojoj prerađivači voća i povrća svoj otpad usmeravaju u radionice Socijalne franšize BIO IDEA sapuni za proizvodnju sapuna i prirodne kozmetike