Socijalno preduzetništvo i cirkularna ekonomija dele zajedničku vrednost – održivost. Oba pristupa teže unapređenju društva i životne sredine. Socijalno preduzetništvo usmerava poslovne modele ka rešavanju društvenih problema, dok cirkularna ekonomija stvara efikasne procese koji minimiziraju ekološku štetu. Integracija ovih pristupa stvara holistički pristup unapređenju društva, prirode i budućih generacija.