Socijalno preduzetništvo se razlikuje od tradicionalnog poslovanja po tome što ne stavlja primarni akcenat na sticanje profita, već na rešavanje društvenih izazova. Takođe, socijalna preduzeća često razvijaju inovativne pristupe rešavanju društvenih problema i koriste održive poslovne modele.