Socijalna Franšiza BIO IDEA omogućava seoskim ženama da postanu franšizerke bez finansijskih prepreka. Ove franšizerke se obavezuju da pruže besplatne obuke i podršku drugim ženama koje žele da postanu franšizerke, čime se podržava solidarnost i širenje znanja unutar mreže MISS.