Razumevanje i primena ovih principa pomoći će mi da smanjim troškove nabavke sirovina i materijala, smanjim otpad koji moram zbrinuti i učinim svoj posao održivim. To će mi omogućiti da budem konkurentnija na tržištu i privučem više kupaca koji cene održiv poslovni pristup.