Zelena Agenda ima pozitivan uticaj na seoske zajednice na Balkanu tako što ih štiti od uticaja klimatskih promena, promoviše očuvanje prirode koja pruža osnovne resurse, stvara nove poslovne prilike kroz cirkularnu ekonomiju i promoviše socijalnu pravdu.