Zelena Agenda za Zapadni Balkan postavlja ciljeve za postizanje klimatske neutralnosti i očuvanje prirodnih resursa. Transformacija ka cirkularnoj ekonomiji, koja se fokusira na efikasnije korišćenje resursa i smanjenje otpada, ključan je korak u ostvarivanju ovih ciljeva. Agenda pruža političku podršku, resurse i smernice za razvoj cirkularne ekonomije.