Ključna poruka je da, iako postoje izazovi, podrška, edukacija i umrežavanje mogu pomoći ženama sa sela da prepoznaju potencijal u svojim resursima otpada i razviju održive poslovne modele kroz diversifikaciju. Diversifikacija, odnosno proširenje paleta proizvoda i prihoda, može značajno povećati stabilnost poslovanja i pružiti veće mogućnosti za uspeh. Takođe, diversifikacija doprinosi održivosti zajednice na selu, smanjujući zavisnost o jednom proizvodu ili tržištu.