Kanvas cirkularnosti je alat za vizuelizaciju i planiranje cirkularnog poslovnog modela.