MISS omogućava firmama i organizacijama da razmenjuju resurse i materijale, smanjujući potrebu za novom proizvodnjom i resursima, čime doprinosi ekonomskoj efikasnosti i očuvanju prirode.