Opis trenutnog poslovnog modela pomaže organizacijama da jasno razumeju svoj trenutni položaj i resurse pre nego što pređu na cirkularni model.