Tri glavna prioriteta Zelene agende za Balkan u oblasti cirkularne ekonomije su: upravljanje otpadom, efikasna upotreba resursa i industrijska simbioza.