Faze razvoja ISS uključuju fazu pojave, probne faze, fazu razvoja, fazu širenja i fazu završetka.