Ključne koristi ISS uključuju ekonomsku emancipaciju žena, stvaranje održivih poslovnih modela, podršku socijalnim ciljevima, promociju cirkularne ekonomije, upravljanje otpadom, kolaborativnu potrošnju i stvaranje proizvoda sa dodatom vrednošću za životnu sredinu.