Ključni cilj MISS-a u ekološkom aspektu je stvaranje održivih i inkluzivnih praksi, smanjenje otpada i podrška ekonomskoj emancipaciji, doprinoseći globalnim naporima za zaštitu prirode.