Osnovni principi cirkularne ekonomije uključuju ponovnu upotrebu, recikliranje, obnovu i ekodizajn.