Ekonomski rast i stvaranje radnih mesta: Cirkularni poslovni modeli podstiču ekonomski rast putem novih poslovnih prilika, poput reciklaže i ponovne upotrebe materijala. Takođe, otvaraju se nova radna mesta u sektorima poput obnovljive energije i ekološke prerade.
Smanjenje otpada i zagađenja: Cirkularna ekonomija doprinosi smanjenju otpada i zagađenja, čime se unapređuje kvalitet životne sredine i javnog zdravlja.
Očuvanje prirodnih resursa: Održiva upotreba resursa u cirkularnim modelima pomaže u očuvanju prirodnih resursa kao što su šume, voda i minerali.

Inkluzivni razvoj: Cirkularna ekonomija može podržati inkluzivan razvoj, omogućavajući učešće različitih društvenih grupa, uključujući ranjive zajednice i žene, u ekonomskim aktivnostima.