Cirkularna ekonomija je ekonomski model koji se fokusira na efikasno korišćenje resursa i minimiziranje otpada. Umesto linearnog modela „uzmi, napravi, baci“, cirkularna ekonomija promoviše model „uzmi, napravi, recikliraj, ponovi“. Cilj je produžiti životni ciklus proizvoda i materijala, smanjiti otpad i negativan uticaj na životnu sredinu.