Industrijska simbioza je praksa saradnje između različitih industrija radi efikasnije razmene resursa i materijala. Osnova je razmena resursa, otpada i energije između različitih organizacija.