Industrijska simbioza je koncept koji promoviše sinergiju između različitih industrija radi efikasnijeg korišćenja resursa. Ona omogućava deljenje resursa i stvaranje sinergija između organizacija, čime se smanjuje otpad i podržava očuvanje prirodnih resursa.