Industrijska simbioza je praksa u kojoj različite industrije sarađuju da transformišu „otpad“ jedne industrije u sirovinu za drugu. Ovo ne samo da smanjuje količinu otpada, već i eliminiše potrebu za novim resursima, smanjujući emisiju GHG.