Socijalno preduzetništvo je oblik preduzetništva usmeren na rešavanje društvenih problema kroz poslovnu praksu. Karakteriše ga fokus na društvenim ciljevima, inovacijama, održivim poslovnim modelima i društvenoj pravdi.