Socijalno preduzetništvo je koncept poslovanja koji se fokusira na stvaranje pozitivnih društvenih i ekoloških promena kroz inovativne poslovne modele. Osnovna svrha socijalnih preduzeća je doprineti rešavanju društvenih problema kao što su siromaštvo, nezaposlenost, obrazovanje, zdravstvo i zaštita okoline.