Industrijska Solidarna Simbioza (ISS) je poslovna strategija koja se bazira na saradnji između različitih organizacija, uključujući kompanije i socijalne preduzetnike, sa ciljem stvaranja održivih ekosistema. Za razliku od konvencionalne Industrijske Simbioze (IS), ISS naglašava solidarnost između članica mreže i podršku socijalnim aspektima.