Osnovni princip linearnog ekonomskog modela je da se resursi koriste samo jednom, nakon čega se odbacuju. Ovaj model dovodi do brzog iscrpljivanja prirodnih resursa i gubitka biodiverziteta.