Zelena tranzicija je proces transformacije ekonomskih, industrijskih i društvenih sistema kako bi postali održiviji, ekološki prihvatljiviji i otporniji na klimatske promene. To uključuje promene u načinu proizvodnje, potrošnje i upravljanja resursima kako bi se postigli ciljevi Zelene agende.