Alati cirkularne ekonomije su sredstva ili metode koje organizacijama pomažu da pređu na cirkularni model poslovanja i primene cirkularne principe.