Princip smanjenja znači da se trudimo koristiti manje resursa kako bismo smanjili otpad i troškove. U mom poslu, mogu primeniti ovaj princip tako što ću pažljivije planirati nabavku sirovina i materijala kako bih izbegla nepotrebno gomilanje zaliha. Takođe, mogu razmotriti upotrebu energije efikasnih uređaja kako bih smanjila potrošnju električne energije.